نمونه سوالات تاریخ پنجم ابتدایی

 
مهمترین شهر عربستان .......................................................  بود . 
5/0


چــرا به پیامبر محمـد امین می گفتند ؟

  
1


به برگزیده شدن حضرت محمد (ص)  به پیامبری .............................................. می گویند .

الف) بعثت      ب) بیعت          ج) خلافت              د) هیچ کدام  
5/0


پیامبر در آغاز بعثت چگونه مردم را به اسلام دعــوت می کرد ؟

  
1


مهمترین کار پیامبر در مدینه چـــه بود ؟

  
1


مبـــــــدا تاریخ مسلمانان چه روزی است ؟

  
1


در زمان کدام خلیفه مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟

الف) حضرت عثمان     ب) حضرت علی        ج) حضرت عمر       د) حضرت ابوبکر 
5/0


پس از رحلت پیامبر مسلمانان بر سر چــه موضوعی اختلاف پیدا کردند ؟

  
1


علت جنگ حضرت علــــی با معاویه چــه بود ؟

  
2

10 
خــــــــوارج چه کسانی بودند؟

  
1

11 
حضرت علی توسط شخصی به نام ........................................  به شهادت رسیـــــــــد . 
5/0

12 
واقعــــــــه کربلا چه تاثیرات و نتایجی داشت ؟

  
5/1

13 
شرایط صلح امام حسن و معاویه چــه بود ؟

  
1

14 
جانشینی حضرت محمد (ص) را ........................................... مــی گویند . 
1

15 
پیامبر وقتی از پاره کردن نامه با خبر شد چه فرمود ؟

  
1

16 
وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه باز گردانند به چه کاری دست زدند ؟

  
1

17 
دو جنگ مهم پیامبر ..................................... و ...............................................  بودند . 
1

18 
حضرت محمد (ص) پس از فتح مکه چــه کار کرد ؟

  
5/1

19 
مـــــرکز خلافت حضرت علی (ع)  کجا بود و چنــــد سال خلافت کرد ؟

  
1

20 
امام حسین در مـــورد علت هجرت خود از عربستان به عراق چه فرمود ؟

 

/ 0 نظر / 27 بازدید