اس ام اس چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری در پیش روی ماست
 همه بدبختی ها در پشت
 روزای خوش همه در پیش
 چه غوغا میکنه آتیش !
 چهار شنبه سوری مبارک

چنین گفت زرتشت:
 " که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی"
 پس تو نیز چنین کن.

بهار را با چهار شنبه سوری
 تابستان را با آفتاب سوزانش
 پاییز را با رنگهای آتشینش
 و زمستان را
 با گرما ی دلنشین اجاق ها
 میشناسم

 

/ 0 نظر / 23 بازدید