خبرهای شگفت انگیز

رستورانی درچین به تازگی افتتاح شده است که همه ی گارسون های آن ربات هستند

دراین رستوران 8ربات مشغول به کارهستند که گفته می شود همزمان میتوانند به بیش

از 100 مشتری به طورکامل رسیدگی کنند یک مرکز تحقیقات رباتیک این رستوران را

افتتاح کرده است ودانشجو های رشته ی مهندسی ازمشتری های پرپاقرص آن هستند

/ 0 نظر / 8 بازدید