بیوگرافی ویکتور هوگو

وقتی پانزده ساله شداشعارش مورد توجه فرهنگستان فرانسه قرار گرفت

وقتی ویکتور نوزده ساله بود مادرش را از دست داد ویک سال بعد اولین مجموعه اشعارش را منتشر کرد .این مجموعه مورد پسند لویی شانزدهم قرار گرفت

در همین سال ویکتور ازدواج کرد و ثمره ی این ازدواج شدولی یکی از آن ها در گذشت!

ویکتور پایگذار مکتب رمانتیسم است

در بیست و پنج سالگی  اولین نمایش نامه خودرا به نام کرامول را نوشت ودرسال 1829رمان واپسین روز یک محکوم را منتشر کردکه حمله ای بود علیه مجازات اعدام در فرانسه سه سال بعد نیز رمان مشهور به گوژ پشت نوتردام را به چاپ رساند

او درسال 1845 به نمایندگی مجلس عالی قانون گذاری فرانسه برگزیده شد

پس از سقوط نظام سلطنتی در فرانسه  ویکتور طرفدار جمهوری شد  و به نمایندگی مجلس فرانسه برگزیده شد  و به شدت از تحصیلات همگانه لغو بردگی

لغو مجازات اعدام  وفقر زدایی دفاع کرد پس از به قدرت رسیدن ناپلئون هوگو به مخالفت

با وی پرداخت و هجده سال در تبعید ماند از رمان های دیگر هوگو می توان به بینوایان- کارگران دریا-مردی که می خندد- نودوسه  اشاره کرد

 سرانجام این نویسنده ی بزرگ در 23مه 1885میلادی چشم از جهان فرو بست  .

اورا همان گونه که آرزو داشت در نعش کش فقرا تشییع کردنند و هم چون قهرمانی ملی

به خاک سپردند

                        یادش گرامی

/ 0 نظر / 29 بازدید