خبرهای شگفت انگیز

چاقی برای حیوانات هم بدعاقبت است مانند یک خرگوش چاق وغول پیکر که در انگلیس زندگی

می کند وباید مدام تحت نظر دامپزشکان باشد این خرگوش که تامپر نام دارد طولش بیش از 60

سانتی متر و وزنش بیش از 8کیلوگرم است این خرگوش عظیم الجثه ازنادرترین خرگوش های

جهان است البته یکی از کارکنان مرکزدامپزشکی ای که تامپر در آن زندگی می کند به خبرنگاران

گفت این خرگوش چهارساله هم اکنون مشکل خاصی ندارد اما باید تحت یک رژیم لاغری خاصی

قراربگیرد وتا مدتی در قرنطینه باشد گفتنی است که این خرگوش آن قدر بزرگ است که در

لانه ای به اندازه ی لانه های سگ زندگی می کندبه هر حال دامپزشکان در حال تحقیق

هستند تادریابند این حیوانی که فقط سبزیجات می خورد چرا تااین اندازه چاق شده است

/ 0 نظر / 7 بازدید