برف پاییزی!

امروز صبح که از خواب پاشدم همه جا سفید بود .بالاخره اولین برف پاییزی رشت را

سفید پوش کرد .وای چه کیفی داره برف بازیلبخند جای شما خالی.

/ 0 نظر / 6 بازدید