شخصیت خود را از روی امضا بشناسیم

کسا نی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می‌کنند انسان‌هایی منطقی هستند .

   کسا نی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء می‌کنند د یر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیر منطقی هستند.

  کسانی که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند. 

  کسانی که از خطوط افقی استفاده می‌کنند ا نسان‌های منظّمی هستند .

  کسانی که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌ا ند.

  کسانی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند.

  کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.

  کسانی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.

  کسانی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.

  کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند ، کسانی هستند که می‌خواهند به قله برسند

/ 1 نظر / 22 بازدید
fars-download

ناگفته های اسلام http://www.sunnicloob.blogfa.com